Taxatiekantoor Onroerende Zaken
J a n  S.  G r o n i n g e r

Introductie

Agro taxaties

Woningtaxaties Bedrijfstaxaties Watersporttaxaties Prijsvorming Home

 PRIJSVORMING 


De prijs die U bij ons voor een taxatie betaalt is projectafhankelijk en wordt mede bepaald door:

- de hoogte van gemeentelijke leges (die per gemeente verschillen)
- de hoogte van kadastrale recherchekosten
- opname- en rapportagekosten

Voor woningtaxaties in Sneek en omgeving berekenen wij 425,00 all in. 
Voor woningtaxaties in Sneek en omgeving met verbouwing 450,-- all in.

De prijs voor agrarische-, bedrijfs- en watersport taxaties wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald en is minimaal  975,00 excl. BTW.

Voor nadere informatie over uw prijs, kunt U een mail sturen. Vermeld daarin uw vraag en uw telefoonnummer en wij nemen z.s.m. contact met U op.